Listor / Definiera / Action Request System

Action Request System

Action Request System är en klient-server programvara verktygsuppsättning som utvecklats av Remedy Corp Det är oftast används som ett system för spårning. AR System använder en tredje part databas (Sybase, MS SQL, Oracle, etc ...) för att lagra data i tabeller. Dessutom lagras ett uppsättning metatables kallas data dictionary. Dessa metatables innehåller källkoden som berättar ansökningarna hur man interagerar med användare och data. AR System har ett öppet API, en funktion som gör det möjligt för användare att skapa egna klientverktygen och skript som talar direkt till AR Server.

Publiceringsdatum: 2015-09-30