Listor / Definiera / Actionscript

Actionscript

Actionscript är ett skriptspråk som används i Macromedia Flash. Det är liknande syntax JavaScript.

Publiceringsdatum: 2015-09-30