Listor / Definiera / Adaptivitet

Adaptivitet

Adaptiva metoder beräknar diskretiseringen på egen hand så att en viss noggrannhet erhålls.

Indelningen varierar – där funktionen varierar mycket krävs finare indelningen och tvärtom.

Publiceringsdatum: 2016-04-07