Listor / Definiera / Adiabatisk process

Adiabatisk process

En termodynamisk process där ingen värme går eller lämnar systemet.

Publiceringsdatum: 2015-08-15