Listor / Definiera / Aktie

Aktie

En aktie är en ägarandel i ett aktiebolags kapital. Ägaren till en aktie har rätt att delta och rösta på bolagets stämmor och få del av bolagets eventuell utdelning. Det finns olika sorter av aktier tex. A, B, C, preferens och stamaktier. Aktier kan öka och minska i värde.

Publiceringsdatum: 2015-07-21