Listor / Definiera / Aktiebolag

Aktiebolag

En företagsform där delägarna i normalfallet inte har något personligt betalningsansvar för företagets skulder då ett aktiebolag är en juridisk person. Ägandet av företaget sker genom fördelning av aktier. Förkortas AB.

Publiceringsdatum: 2015-07-21