Listor / Definiera / Aldehyder

Aldehyder

Föreningar RC (= O) H, i vilken en karbonylgrupp är bunden till en väteatom och att en R-grupp. [5] Aldoser - aldehyd- modersockerarter (polyhydroxyaldehydes H [CH (OH)] nC (= O) H, n> 1) och deras intramolekylära hemiacetaler.

Publiceringsdatum: 2015-08-15