Listor / Definiera / Alfvennummer

Alfvennummer

Ett dimensions storhet som används i plasmafysik, definierad av Al = v (ρμ) 1/2 / B, där ρ är densitet, v är hastighet, μ är permeabilitet, och B är den magnetiska flödestätheten.

Publiceringsdatum: 2015-08-15