Listor / Definiera / Algoritm

Algoritm

Inom matematiken och datavetenskapen en begränsad uppsättning väldefinierade instruktioner för att lösa en uppgift som med säkerhet leder till något givet sluttillstånd. Kan också beskrivas som en systematisk procedur för hur man genom ett begränsat antal steg utför en beräkning eller löser ett problem.

Publiceringsdatum: 2015-07-18