Listor / Definiera / Alkohol

Alkohol

Oavsett vad vi tycker om det: alkoholen är en del av vår kultur och vårt samhälle. I dagens Sverige dricker 9 av 10 vuxna alkohol. De flesta av oss är måttliga, men många dricker mycket. De senaste åren har dessutom alkohol blivit vanligt i allt fler sammanhang och allt fler dagar i veckan. Om någon serverat vin på ett föräldramöte på 80-talet, hade ingen trott sina ögon. Idag är bilden en annan.

Etanol har använts som konserveringsmedel och ingrediens i drycker sedan lång tid tillbaka och används även idag inom en mängd olika områden, som exempelvis industri, medicin, forskning och i många olika drycker.

Det var troligen persiska alkemister, som Geber (721–815) och Al-Razi (864–930), som utvecklade destilleringen och lyckades få fram relativt ren etanol.

I Gamla testamentet finns många varningar för missbruk av vin. Antika Greklands och Roms lagstiftare instiftade straff för missbruk. Seneca d.y. beskriver alkoholismens viktigaste symptom.

Alkohol är en fysiskt beroendeframkallande drog och ett potent nervgift, som i människokroppen bryts ner till giftet acetaldehyd. Drogen och dess metaboliter kan i värsta fall orsaka andningsstillestånd, psykoser, koma, död, kräkningar, hjärnskador och leverskador (skrumplever).

Publiceringsdatum: 2015-07-18