Listor / Definiera / Alkoholer

Alkoholer

Föreningar i vilka en hydroxigrupp, -OH, är bunden till en mättad kolatom.

Publiceringsdatum: 2015-08-15