Listor / Definiera / Alkyner

Alkyner

Acykliska grenade eller ogrenade kolväten med en kol-kol-trippelbindning och den allmänna formeln CnH2n-2, RC≡CR '. Acykliska grenade eller ogrenade kolväten med mer än en trippelbindning kallas alkadiynes, alkatriynes, etc.

Publiceringsdatum: 2015-08-19