Listor / Definiera / Allianser

Allianser

Formella eller informella avtal som träffas mellan suveräna stater, i allmänhet för att garantera alla berörda parters säkerhet.

Publiceringsdatum: 2015-10-15