Listor / Definiera / Allmän försäkring

Allmän försäkring

Samlingsnamn för sjukförsäkring, föräldraförsäkring, folkpension och försäkring för tilläggspension. Som allmän försäkring är även frivillig sjuklöne- och pensionsförsäkring anslutna. Den allmänna försäkringen sköts av riksförsäkringsverket, försäkringskassan och andra lokala organ.

Publiceringsdatum: 2015-07-21