Listor / Definiera / Allmänna relativitetsteorin

Allmänna relativitetsteorin

Ibland kallas Theory of allmän relativitetsteori, var detta Albert Einstein : s förfining (publicerad 1916) av hans tidigare speciella relativitetsteorin och Sir Isaac Newtons mycket tidigare gravitationslag . Teorin hävdar att acceleration och gravitation är oskiljbara - den likvärdighetsprincipen - och beskriver gravitationen som en egenskap av geometrin (närmare bestämt en skevhet) i rumtiden . Bland annat, förutsäger teorin att det finns svarta hål , en expanderande universum , tidsdilatation , längdkontraktion , gravitations ljus böjnings- och krökningen av rum-tid . Även klassisk fysik kan vara en god approximation för vardagliga ändamål, förutsägelser av den allmänna relativitetsteorin skiljer sig väsentligt från dem som klassisk fysik . De har blivit allmänt accepterat i den moderna fysiken, dock, och har bekräftats av alla observationer och experiment hittills.

Publiceringsdatum: 2015-08-10