Listor / Definiera / Allokera

Allokera

Avsätta för bestämt ändamål. Begreppet resursallokering används ofta vilket avser statens eller offentliga myndigheters planmässiga fördelning av krediter eller produktionsfaktorer mellan olika näringsgrenar, branscher eller företag.

Publiceringsdatum: 2015-07-21