Listor / Definiera / Almanacka

Almanacka

Sammanställning av himlakropparnas upp- och nedgångar, koordinater, inbördes konstellationer mm, dag för dag under ett år. Almanackor innehåller även andra uppgifter, som kyrkliga högtider, flaggdagar, namnlängd. Vetenskapsakademin har utgivit "Den svenska almanackan" med uteslutande privilegium från 1747 till 1972. Därefter har almanacksutgivningen varit fri i Sverige.

Publiceringsdatum: 2015-07-21