Listor / Definiera / Alpha Test

Alpha Test

Alpha-test är den första formella testet av en nyutvecklad maskin- eller programvara med interna människor. De viktigaste målen för alfatestet är funktionalitet bekräftelse och bugg identifiering. När den första omgången av buggar har åtgärdats, går produkten till beta test med verkliga användare och kunder.

Publiceringsdatum: 2015-09-30