Listor / Definiera / Alpha version

Alpha version

Alpha-version är en tidig version av ett program eller hårdvara produkt som passerade Alpha testet. Alpha-version får inte innehålla alla de funktioner som planeras för den slutliga utgåvan. Vanligtvis går programvara via två stadier av tester innan det anses klar. Den första etappen, som kallas alfa tester som utförs av interna användare. Det andra steget, som kallas beta-testning, innebär i allmänhet ett begränsat antal externa användare.

Publiceringsdatum: 2015-09-30