Listor / Definiera / Aluminium

Aluminium

Rent aluminium är en silvervit metall med många önskvärda egenskaper. Det är lätt, icke-giftigt(som metall), omagnetiskt och gnistfritt. Det är något dekorativt. Rent aluminium är mjukt och saknar hårdhet, men legeringar med små mängder koppar, magnesium, kisel, mangan, och andra element har mycket användbara egenskaper. Aluminium är ett grundämne i jordskorpan, men det har inte hittats fritt i naturen. Bayerprocessen används för att raffinera aluminium från bauxit, ett aluminiummalm.

Publiceringsdatum: 2015-09-02