Listor / Definiera / Alumn

Alumn

Person som tidigare studerat på högskolan eller universitetet. Även andra med anknytning dit, till exempel pensionerade lärare, kallas ibland alumner. Ordet alumn betyder elev, skyddsling.

Publiceringsdatum: 2015-07-20