Listor / Definiera / Alzheimers sjukdom

Alzheimers sjukdom

En kronisk organisk hjärnskada som kännetecknas av en gradvis förlust av minne, minskad intellektuell förmåga, och försämring av personlighet.

Publiceringsdatum: 2015-09-12