Listor / Definiera / Amagat volymenhet

Amagat volymenhet

En icke-SI-enhet som tidigare använts i högtrycksvetenskap. Definieras som den molära volymen av en verklig gas vid atmosfärstryck och 273,15 K. Ungefärligt värde är 22,4 l/mol.

Publiceringsdatum: 2015-08-25