Listor / Definiera / Amfibol

Amfibol

Amfiboler är medlemmar av en familj av mörka ferromagnesian silikatmineral som har den generaliserade kemiska sammansättningen av A 2-3 B 5 (Si, Al) 8 O 22 (OH) 2 där A = Mg, Fe, Ca, Na och B = Mg, Fe, Li, Mn, Al. De förekommer i prismatiska kristaller, som har mycket god klyvning i två riktningar, med klyvningsplan skär varandra vid 56 och 124 grader. De är bergartsbildande mineraler som finns i magmatiska, metamorfa och sedimentära bergarter. Hornblände, tremolit, aktinolit och glaucophane är exempel.

Publiceringsdatum: 2015-09-17