Listor / Definiera / Aminer

Aminer

Organiska föreningar som innehåller kväve.

Publiceringsdatum: 2015-07-21