Listor / Definiera / Aminosyror

Aminosyror

Föreningar med både en karboxylsyragrupp (COOH) och en aminogrupp (-NH2). De viktigaste är de α- aminosyror, vari -NH2-gruppen i bundna till C-atomen intill gruppen -COOH. I SS-aminosyror, finns det en mellanliggande kolatom.

Publiceringsdatum: 2015-08-15