Listor / Definiera / Aminoxider

Aminoxider

Föreningar härledda från tertiära aminer genom fäst av en syreatom till kväveatomen: R3N -O- . I förlängningen Termen omfattar de analoga derivat av primär och sekundär aminer.

Publiceringsdatum: 2015-08-15