Listor / Definiera / AML: Astronomical Markup Language

AML: Astronomical Markup Language

Astronomical Markup Language (AML) är ett standardiserat format för utbyte av metadata i samband med astronomi. Detta språk kommer att öka möjligheten för astronomer att hämta vetenskapliga data, och gör det möjligt för människor och intelligenta agenter för att använda samma information. Människor kan visa AML dokument med hjälp av en Java AML webbläsare; intelligenta agenter kan använda en Extensible Markup Language (XML) parser.

Publiceringsdatum: 2015-09-30