Listor / Definiera / Amortering

Amortering

Avbetalning av skuld eller lån.Amortering syftar på avbetalningen av skuld som uppkommit vid lån hos bank eller annat kreditinstitut. Dock avser detta endast själva skulden och inte avgiften eller räntekostnaden för lånet.

Publiceringsdatum: 2015-11-16