Listor / Definiera / Amperes lag

Amperes lag

Den definierande ekvationen för magnetisk induktion B, nämligen. dF = Idl × B, där dF är den kraft som alstras av en ström I som flyter i ett element hos ledaren dl pekar i riktningen för strömmen.

Publiceringsdatum: 2015-08-15