Listor / Definiera / Anafor och epifor

Anafor och epifor

Stilfiguren anafor innebär att man inleder flera satser med samma ord eller uttryck. Motsatsen till anafor är epifor. Då avslutar man flera satser med samma ord eller uttryck. I dikten ”Sköldmön” använder Karin Boye båda dessa stilfigurer.Jag drömde om svärd i natt.

Jag drömde om strid i natt.

Jag drömde jag stred vid din sida

rustad och stark, i natt.

Publiceringsdatum: 2015-07-18