Listor / Definiera / Analog

Analog

När beteendet hos en motsvarar beteendet hos något annat kontinuerligt snarare än i steg. Signalerna till en sammansatt bildskärm från dator kallas analoga spänningar.

Publiceringsdatum: 2015-09-15