Listor / Definiera / Anisotrop

Anisotrop

Anisotrop är en fysikalisk term som innebär att ett material har olika fysikaliska egenskaper i olika riktningar.

Publiceringsdatum: 2015-07-20