Listor / Definiera / Antiferromagnetism

Antiferromagnetism

En typ av magnetism i vilken den magnetiska stunder av atomer i en fast ordnas i två antiparallellt allians sublattices. Antiferromagnets kännetecknas av en noll eller liten positiv magnetisk känslighet. Känsligheten ökar med temperatur upp till ett kritiskt värde, Neel temperatur, över vilken materialet blir paramagnetiska.

Publiceringsdatum: 2015-08-15