Listor / Definiera / Antimon

Antimon

Metallic antimon är en extremt spröd metall med en fjällig, kristallin struktur. Det är blåaktigt vit och har en metallisk lyster. Det är inte påverkas av luft vid rumstemperatur, men brinner briljant vid upphettning under bildning av vit rök. Det är en dålig ledare av värme och el.

Antimon och dess föreningar är giftiga. Det finns mest med andra mineraler och stibnite.

Publiceringsdatum: 2015-08-08