Listor / Definiera / API: Application Programming Interface

API: Application Programming Interface

Application Programming Interface (API) är en uppsättning definitioner av hur en bit av programvara kommunicerar med en annan. Det är en metod för att uppnå abstraktion, vanligen (men inte nödvändigtvis) mellan lägre nivå och högre nivå mjukvara. Ett API definierar datastrukturer och subrutinen samtal. Nätverk API är infarterna till bibliotek som implementerar nätverks- och datakommunikationsprotokoll. Traditionellt har de primära nätverks API genomförts i socket bibliotek, till exempel Berkeley uttag API, Windows Sockets (Winsock) API och Java nätverks API: er.

Publiceringsdatum: 2015-09-30