Listor / Definiera / Arbetslöshet

Arbetslöshet

Arbetslöshet är när en person saknar (betalt) arbete, men även ett mått på hur stor andel av arbetskraften (inom ett område) som saknar arbete. Inom politiken är arbetslösheten i ett land ofta en av de frågor som debatteras mest.

Publiceringsdatum: 2015-10-25