Listor / Definiera / Aritmetisk logisk enhet (ALU)

Aritmetisk logisk enhet (ALU)

Detta är den matematiska kärnan cirkulations som matematiskt och logiskt beräknar resultaten av binärdata och tillämpas på alla de centralenheter (CPU) i datorer.

Publiceringsdatum: 2015-09-15