Listor / Definiera / Arsiner

Arsiner

ASH3 och föreningar som härrör från den genom att ersätta en, två eller tre väteatomer från hydrokarbylgrupper. RAsH2, R2AsH, R3As (R inte lika med H) kallas primär, sekundär och tertiär arsiner, respektive.

Publiceringsdatum: 2015-08-15