Listor / Definiera / Artificiell intelligens

Artificiell intelligens

Artificiell intelligens, eller AI, går att definiera på många olika sätt beroende på vem du frågar. En del forskare definierar det som ett datorprogram uppbyggt av algoritmer som kan arbeta på egen hand för att hitta lösningar till problem eller för att planera något. Det kan vara på samma sätt som en människa skulle göra det på, eller på ett sätt som inte begränsas av vårt sätt att tänka. Andra forskare hävdar att datorprogrammet måste ha någon form av rörelseförmåga kopplad till sig, till exempel en robot som med hjälp av AI kan agera och lära sig av saker som händer omkring den.

Vid Oxfords universitet finns en svensk filosof vid namn Nick Bostrom. Hans specialområde är mänsklighetens framtid och något han kallar ”existential risks”, företeelser som riskerar att helt eller närapå utplåna mänskligheten. I somras utkom han med boken ”Superintelligence: Paths, dangers, strategies” (Oxford University Press), som fått stort genomslag i AI-debatten. Bostrom skissar flera möjliga vägar till superintelligens, punkten då en AI blir så smart att den själv kan bygga en ny, bättre AI och utvecklingen skenar iväg bortom vår kontroll. Hans slutsats är att vi rimligen så småningom når dit. Frågan är hur länge det dröjer, och exakt vad det leder till.

En relevant fråga är vilka mål en superintelligens kommer att ha. Vi må önska oss att den har mål som altruism, upplysning och vetenskaplig nyfikenhet, men Nick Bostrom menar att den lika väl kan ha enkla, godtyckliga mål som att räkna världens alla sandkorn samt att säkerställa sin egen överlevnad. Om det – eller något annat som inte tar med mänskligt väl och ve i beräkningen – är det enda AI:n bryr sig om så kommer vi att få stora problem så snart den superintelligenta AI:n upplever att människorna är i vägen.

Publiceringsdatum: 2015-07-18