Listor / Definiera / Asexuell reproduktion

Asexuell reproduktion

Produktion av en ny organism från endast en cell.

Publiceringsdatum: 2015-09-17