Listor / Definiera / Asteroid

Asteroid

Småplanet, liten himlakropp i bana kring solen. De flesta hittas i asteroidbältet mellan Mars- och Jupiterbanorna. De fyra största är Ceres, Pallas, Juno och Vesta, vilka upptäcktes mellan 1801 och 1807.

Asteroider vars banor är tillfredsställande kända för att de ska kunna identiferas vid framtida observationer numreras och tilldelas egennamn. Mer än 10 000 är för närvarande katalogiserade. Ca 30 stycken med diametrar på minst 200 km är kända.

Asteroider skiljer sig från kometer genom att de endast lyser med reflekterat solljus och inte uppvisar någon aktivitet på ytan.

Publiceringsdatum: 2015-07-29