Listor / Definiera / Atom

Atom

En atom är den minsta partikeln som finns, allting består av atomer. Ordet atom betyder odelbar.Atomen består av en atomkärna med protoner (positiva) och neutroner (neutrala) och ett "moln" av elektroner (negativa) som rör sig i orbitaler runt kärnan. Antalet protoner, neutroner och elektroner beror på vilket ämne det är, men det finns alltid lika många protoner som elektroner, men det kan variera hur många neutroner det finns i en atomkärna. Om samma atom har olika antal neutroner säger man att de är olika isotoper av detta ämne.

Publiceringsdatum: 2015-09-26