Listor / Definiera / Biologiskt samhälle

Biologiskt samhälle

Populationerna av växter, djur och mikroorganismer som lever och interagerar i ett visst område vid en given tidpunkt.

Publiceringsdatum: 2015-09-19