Listor / Definiera / Blandekonomi

Blandekonomi

En blandning av marknadsekonomi och planhushållning.

Publiceringsdatum: 2015-07-21