Listor / Definiera / Bloch vågfunktion

Bloch vågfunktion

En lösning av Schrödingerekvationen för en elektron rör sig i en rumsligt periodisk potential; används i bandet teori av fasta ämnen.

Publiceringsdatum: 2015-08-13