Listor / Definiera / Boolean logik

Boolean logik

Boolesk logik är ett komplett system för logiska operationer. Det namngavs efter George Boole, en engelsk matematiker i mitten av 19-talet. Boolean logik har många tillämpningar inom elektronik, hårdvara och mjukvara. Till exempel i kretsdesign i elektroteknik, 0 och 1 kan representera de två olika tillstånd av en bit i en digital krets, vanligtvis hög och låg spänning. Kretsar beskrivs med uttryck som innehåller variabler, och två sådana uttryck är lika för alla värden på variablerna om, och endast om, motsvarande kretsar har samma input-output beteende. Dessutom kan alla möjliga input-output beteende modelleras med en lämplig booleskt uttryck. Grundläggande logiska grindar såsom AND, OR och NOT grindar kan användas ensamma eller tillsammans med NAND, NOR, och XOR grindar, för att styra digital elektronik och kretsar.

Publiceringsdatum: 2015-09-30