Listor / Definiera / Boolean värde

Boolean värde

Booleskt värde, även känd som boolean datatyp, är en primitiv datatyp har två värden: en och noll (kallas ibland sant och falskt). Det är specialfall av en binär numerisk datatyp endast en siffra, eller bit, och kan också vara representerade i någon annan radix genom att begränsa utbudet av tillåtna värden för vissa operationer. Denna datatyp används i booleska och andra operationer såsom: och (AND

Publiceringsdatum: 2015-09-30