Listor / Definiera / Liv

Liv

En svår och omtvistad företeelse att definiera, livet brukar anses vara en egenskap hos organismer som uppvisar vissa biologiska processer (såsom kemiska reaktioner eller andra händelser som resulterar i en omvandling), och som har förmåga att växa genom metabolism och är kan reproduktion. Förmågan att inta mat och utsöndra avfall också ibland betraktas som krav i livet (t.ex. bakterier brukar anses vara vid liv, medan enklare virus, som inte foder eller utsöndrar, är inte).
Är två utmärkande egenskaper hos levande system ibland anses att vara komplicerade och organisation (negativ entropi ). Vissa organismer kan kommunicera, och många kan anpassa sig till sin omgivning genom internt genererade förändringar, även om dessa inte är allmänt anses vara en förutsättning för liv.

Publiceringsdatum: 2015-08-10