Listor / Diagnoser

Diagnoser

Sortera och sök: Namn ICD-10 Latin

Diagnos
Övriga och ospecificerade maligna tumörer i lymfoid, blodbildande och besläktad vävnad. ICD-10: C96.
Övervakning av äldre förstföderska. ICD-10: Z355.
Övervakning av normal graviditet, ospecificerad. ICD-10: Z349.
Övervakning av normal graviditet. ICD-10: Z34.
Övervakning av normal första-graviditet. ICD-10: Z340.
Övervakning av mångföderska (hög paritet). ICD-10: Z354.
Övervakning av mycket ung förstföderska. ICD-10: Z356.
Övervakning av intrauterint preventivmedel. ICD-10: Z305.
Övervakning av högriskgraviditet, ospecificerad. ICD-10: Z359.
Övervakning av högriskgraviditet orsakad av sociala problem. ICD-10: Z357.
Övervakning av högriskgraviditet. ICD-10: Z35.
Övervakning av graviditet med missfall i anamnesen. ICD-10: Z351.
Övervakning av graviditet med infertilitet i anamnesen. ICD-10: Z350.
Övervakning av graviditet med annan störning i reproduktiv obstetrisk anamnes. ICD-10: Z352.
Övervakning av graviditet med anamnes på bristfällig mödravård. ICD-10: Z353.
Övervakning av förskrivna preventivläkemedel. ICD-10: Z304.
Övervakning av annan specificerad högriskgraviditet. ICD-10: Z358.
Övervakning av annan normal graviditet. ICD-10: Z348.
Övertaligt ytteröra. ICD-10: Q170.
Övertaliga tänder. ICD-10: K001.
Övertaliga fingrar och tår. ICD-10: Q69.
Översvämning-skola, annan institution och offentlig lokal-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien. ICD-10: X3824.
Översvämning-skola, annan institution och offentlig lokal-lek och annan fritidsverksamhet. ICD-10: X3821.
Översvämning-skola, annan institution och offentlig lokal-idrott, sport, motion. ICD-10: X3820.
Översvämning-skola, annan institution och offentlig lokal-förvärvsarbete. ICD-10: X3822.
Översvämning-skola, annan institution och offentlig lokal-annan sysselsättning. ICD-10: X3823.
Översvämning-skola, annan institution och offentlig lokal-andra specificerade aktiviteter. ICD-10: X3828.
Översvämning-skola, annan institution och offentlig lokal-aktivitet, ospecificerad. ICD-10: X3829.
Översvämning-plats, ospecificerad-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien. ICD-10: X3894.
Översvämning-plats, ospecificerad-lek och annan fritidsverksamhet. ICD-10: X3891.
Översvämning-plats, ospecificerad-idrott, sport, motion. ICD-10: X3890.
Översvämning-plats, ospecificerad-förvärvsarbete. ICD-10: X3892.
Översvämning-plats, ospecificerad-annan sysselsättning. ICD-10: X3893.
Översvämning-plats, ospecificerad-andra specificerade aktiviteter. ICD-10: X3898.
Översvämning-plats, ospecificerad-aktivitet, ospecificerad. ICD-10: X3899.
Översvämning-lantbruksområde-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien. ICD-10: X3874.
Översvämning-lantbruksområde-lek och annan fritidsverksamhet. ICD-10: X3871.
Översvämning-lantbruksområde-idrott, sport, motion. ICD-10: X3870.
Översvämning-lantbruksområde-förvärvsarbete. ICD-10: X3872.
Översvämning-lantbruksområde-annan sysselsättning. ICD-10: X3873.
Översvämning-lantbruksområde-andra specificerade aktiviteter. ICD-10: X3878.
Översvämning-lantbruksområde-aktivitet, ospecificerad. ICD-10: X3879.
Översvämning-institutionellt boende-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien. ICD-10: X3814.
Översvämning-institutionellt boende-lek och annan fritidsverksamhet. ICD-10: X3811.
Översvämning-institutionellt boende-idrott, sport, motion. ICD-10: X3810.
Översvämning-institutionellt boende-förvärvsarbete. ICD-10: X3812.
Översvämning-institutionellt boende-annan sysselsättning. ICD-10: X3813.
Översvämning-institutionellt boende-andra specificerade aktiviteter. ICD-10: X3818.
Översvämning-institutionellt boende-aktivitet, ospecificerad. ICD-10: X3819.
Översvämning-industriområde, byggarbetsplats-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien. ICD-10: X3864.

Visar resultat 1-50 av 32113.

Slumpa fram en diagnos