Listor / Diagnoser

Diagnoser

Sortera och sök: Namn ICD-10 Latin

Diagnos
Övriga och ospecificerade maligna tumörer i lymfoid, blodbildande och besläktad vävnad
Övervakning av äldre förstföderska
Övervakning av normal graviditet, ospecificerad
Övervakning av normal graviditet
Övervakning av normal första-graviditet
Övervakning av mångföderska (hög paritet)
Övervakning av mycket ung förstföderska
Övervakning av intrauterint preventivmedel
Övervakning av högriskgraviditet, ospecificerad
Övervakning av högriskgraviditet orsakad av sociala problem
Övervakning av högriskgraviditet
Övervakning av graviditet med missfall i anamnesen
Övervakning av graviditet med infertilitet i anamnesen
Övervakning av graviditet med annan störning i reproduktiv obstetrisk anamnes
Övervakning av graviditet med anamnes på bristfällig mödravård
Övervakning av förskrivna preventivläkemedel
Övervakning av annan specificerad högriskgraviditet
Övervakning av annan normal graviditet
Övertaligt ytteröra
Övertaliga tänder
Övertaliga fingrar och tår
Översvämning-skola, annan institution och offentlig lokal-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien
Översvämning-skola, annan institution och offentlig lokal-lek och annan fritidsverksamhet
Översvämning-skola, annan institution och offentlig lokal-idrott, sport, motion
Översvämning-skola, annan institution och offentlig lokal-förvärvsarbete
Översvämning-skola, annan institution och offentlig lokal-annan sysselsättning
Översvämning-skola, annan institution och offentlig lokal-andra specificerade aktiviteter
Översvämning-skola, annan institution och offentlig lokal-aktivitet, ospecificerad
Översvämning-plats, ospecificerad-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien
Översvämning-plats, ospecificerad-lek och annan fritidsverksamhet
Översvämning-plats, ospecificerad-idrott, sport, motion
Översvämning-plats, ospecificerad-förvärvsarbete
Översvämning-plats, ospecificerad-annan sysselsättning
Översvämning-plats, ospecificerad-andra specificerade aktiviteter
Översvämning-plats, ospecificerad-aktivitet, ospecificerad
Översvämning-lantbruksområde-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien
Översvämning-lantbruksområde-lek och annan fritidsverksamhet
Översvämning-lantbruksområde-idrott, sport, motion
Översvämning-lantbruksområde-förvärvsarbete
Översvämning-lantbruksområde-annan sysselsättning
Översvämning-lantbruksområde-andra specificerade aktiviteter
Översvämning-lantbruksområde-aktivitet, ospecificerad
Översvämning-institutionellt boende-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien
Översvämning-institutionellt boende-lek och annan fritidsverksamhet
Översvämning-institutionellt boende-idrott, sport, motion
Översvämning-institutionellt boende-förvärvsarbete
Översvämning-institutionellt boende-annan sysselsättning
Översvämning-institutionellt boende-andra specificerade aktiviteter
Översvämning-institutionellt boende-aktivitet, ospecificerad
Översvämning-industriområde, byggarbetsplats-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien

Visar resultat 1-50 av 32113.

Slumpa fram en diagnos